Sonat tin rằng thành tựu chỉ có thể được tạo nên khi có sự đồng lòng, góp sức từ một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Cùng lắng nghe, cùng học tập và cùng thành công!
Văn Hóa Ở Sonat
Sonat xây dựng một nền văn hóa cởi mở, với 6 nét đặc trưng bao gồm:
1. Làm việc nhóm

- Coi trọng sự hợp tác cùng phát triển giữa mọi thành viên

- Kết quả của nhóm thể hiện thành quả làm việc của cá nhân

- Một tập thể cùng học hỏi, cùng tiến bộ và cùng thành công

- Cộng hưởng và cùng hưởng

2. Chia sẻ

- Quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau từ công việc đến cuộc sống

- Kết nối cùng mọi người và tạo ra những niềm vui mỗi ngày

- Được lắng nghe và đối xử công bằng

3. Trao đổi thông tin

- Tạo điều kiện tìm kiếm thông tin, dữ liệu công việc khi cần thiết

- Lắng nghe và được lắng nghe, từ đó tìm ra giải pháp cho vấn đề

- Nói không với các luồng thông tin sai lệch, tin đồn gây chia rẽ nội bộ

- Chia sẻ quan điểm cá nhân, bàn bạc và trao đổi một cách dân chủ

4. Khai phá tiềm năng

- Luôn hướng tới mục tiêu lớn hơn

- Không ngừng sáng tạo cải tiến và phát triển

- Nhìn nhận và coi trọng năng lực hiện hữu của mỗi cá nhân

- Khuyến khích nhân viên học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày

- Được tin tưởng và trao cơ hội cho những trọng trách cao hơn khi sẵn sàng

5. Trách nhiệm với tập thể

- Tuân thủ nội quy và các chuẩn mực công việc tại công ty

- Có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao

- Nỗ lực hoàn thành công việc và tạo ra thành quả xứng đáng

- Luôn hướng tới mục tiêu chung của tập thể

6. Thái độ chuyên nghiệp

- Kiểm soát hiệu quả cảm xúc cá nhân, biết tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau

- Hướng đến mục tiêu cuối cùng để vạch ra phương hướng giải quyết vấn đề

- Chấp hành nghiêm túc quy trình làm việc, đảm bảo tiến độ công việc

- Dám đối mặt, không sợ hãi khó khăn, không trốn tránh, không đổ lỗi
Liên Hệ
Bạn cần hỗ trợ, quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh hay có các câu hỏi khác, hãy liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ
Tầng 10 - The West Tower - 265 Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
+84 911 675 086
Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi